INFORMACJA

     Postanowieniem z dnia 8 lipca 2013 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Sąd Gospodarczy X Wydział gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Beverly Hills Video Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Adama Domagalskiego.
BEVERLY HILLS VIDEO Sp. z o.o.
w upadłości likwidacyjnej
Kontakt


BEVERLY HILLS VIDEO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
ul. Połczyńska 51
01-336 Warszawa

Bank BGŻ SA, nr konta:
03 2030 0045 1110 0000 0273 9040

Biuro Syndyka Masy Upadłości
BEVERLY HILLS VIDEO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
ul. Szczecińska 16
05-300 Mińsk Mazowiecki
(na terenie firmy Laminex)


Adam Domagalski
syndyk masy upadłości

adomagalski.syndyk@gmail.com

604 407 406